* Όλες μας οι τιμές στις επισκευές συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α 24%

 

Αφαίρεση Ιών


Χρόνος: 25′

Κόστος: 29 € 

Ανάκτηση δεδομένων


Κόστος: Από 20 € 

Αναβάθμιση Λογισμικού


Χρόνος: 25′

Κόστος: 9.90 € 

Βελτίωση Υπολογιστή


Χρόνος: 25′

Κόστος: 25 € 

 

 

Αναβάθμιση Συστήματος


Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγκ/ση Antivirus  (Licenced)


Χρόνος: 15′

Κόστος: Από 35 €

Διάγνωση


Χρόνος: 15′

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 

Εγκατάσταση Περιφερειακών


Χρόνος: 20

Κόστος: Από 15 € 

 

 

Εγκατάσταση Windows


Χρόνος: 30′

Κόστος: Από 35 € 

Καθαρισμός Συστήματος


Χρόνος: 25′

Κόστος: 35 € 

Πρόβλημα Μητρικής Πλακέτας


Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας

Service pack ΑΙΟ


Χρόνος: 25′

Κόστος: 55 € 

Αφορά εκ νέου εγκ/ση λογισμικού- Άνοιγμα συσκευής (καθαρισμός)-Αντιμετώπιση θερμοκρασίας – Εγκ\ση βοηθητικών προγραμμάτων και αναβάθμιση λογισμικού

Συναρμολόγηση Υπολογιστή


Χρόνος: 30′

Κόστος: 35 € 

Αφορά την πλήρη συναρμολόγηση του Η/Υ με περιφερειακά της επιλογής σας ή προτεινόμενα απο εμάς.

***Η εγκατάσταση λογισμικού δεν περιλαμβάνεται στην τιμή***