Επισκευή Samsung Galaxy A8 (2018)

Αλλαγή Οθόνης ΟΕΜ
Αντικατάσταση Μπαταρίας