Επισκευή Samsung Galaxy S3

Αλλαγή Οθόνης ΟΕΜ

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή Πίσω Κάμερας

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή Μπροστινής Κάμερας

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Αλλαγή θύρας Φόρτισης

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή σήματος Wi-Fi

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή πλήκτρου έντασης

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Αντικατάσταση Ακουστικού

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Αντικατάσταση μεγαφώνου

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή μικροφώνου

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή δόνησης

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή αισθητήρα φωτός

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Αντικατάσταση πλήκτρου on/off

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Αντικατάσταση πίσω καλλύματος

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€

Επισκευή κεντρικού πλήκτρου

Χρόνος: 25′
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Κόστος: 24,19€