Επισκευή Samsung Galaxy S3

Αλλαγή Οθόνης ΟΕΜ

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή Πίσω Κάμερας

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή Μπροστινής Κάμερας

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Αλλαγή θύρας Φόρτισης

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή σήματος Wi-Fi

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή πλήκτρου έντασης

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Αντικατάσταση Ακουστικού

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Αντικατάσταση μεγαφώνου

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή μικροφώνου

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή δόνησης

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή αισθητήρα φωτός

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Αντικατάσταση πλήκτρου on/off

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Αντικατάσταση πίσω καλλύματος

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή 

Επισκευή κεντρικού πλήκτρου

Κόστος: Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή