Επισκευή Samsung Galaxy S7

Αλλαγή Οθόνης

Κόστος: 169€ 

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Κόστος: 75€ 

Αλλαγή θύρας Φόρτισης

Κόστος: 65€ 

Επισκευή Αναγνώστη Κάρτας SIM

Κόστος: 65€ 

Βρεγμένη Συσκαευή

Κόστος: 80€

Αλλαγή πίσω καλλύματος

Κόστος: 65€