Επισκευή Samsung Galaxy S8

Αλλαγή Οθόνης

Κόστος: 260€ 

Αντικατάσταση πίσω καλλύματος

Κόστος: 60€